Wsparcie dla przedsiębiorstw na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Spis wniosków, które będą miały przyznaną pomoc finansową w tym kwartale:

Wszechstronne unowoczesnienie modeli B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu procesu B2B.

Uproszczenie aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu telekomunikacyjnego typu B2B

Uproszczenie procesu realizacji usług handlowych pomiędzy PPH EWA-BIS Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu zdalnego typu B2B

Kompletne zaprojektowanie i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Kompletne stworzenie systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwa:: Elektromagnetyczne wzbudniki drgań dla konstrukcji inżynierskich (o dużej mocy- duża siła wzbudzania)

Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazków Medicalgorithmics Sp. z o.o. oraz rozszerzenie zakresu ich ochrony na terytorium UE, USA i Indii.

Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Analizy metodami foresight.|Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

Integracja systemów księgowo-finansowych celem elektronicznej wymiany danych i zautomatyzowania przesyłania informacji między biurem rachunkowym i klientami przez wdrożenie rozwiązania klasy B2B.

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wdrożenie na rynek e-usługi umożliwiającej automatyczne i elektroniczne przesyłanie danych z faktur pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania służącego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach i ich biurach rachunkowych.

Opracowanie strategii komercjalizacji w skali globalnej dla technologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez kompleksowe analizy rynkowo-biznesowe, zabezpieczenie prawne praw własności intelektualnych jak i pełne przygotowanie dokumentacji inwestorskiej dla komercjalizacji tych technologii

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Powstanie Platformy PrawaStrona.com - pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez wdrożenie oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami mobilnymi oraz automatyzację procesów B2B

SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: studentów

Zaprojektowanie i wdrożenie inteligentnego, dedykowanego modelu klasy B2B upraszczającego procesy zachodzące między firmą Znany Lekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi.

Stworzenie innowacyjnej e-usługi Wirtualnej Szkoły Tańca dla osób zainteresowanych nauką i rozwojem umiejętnosci tanecznych przy pomocy osobistego trenera

Wdrożenie internetowego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.

Wdrożenie internetowej platformy umożliwiającej udostępnianie, rezerwację czasu antenowego oraz zarządzanie treścią prezentowaną na wyświetlaczach cyfrowych.

Stworzenie platformy internetowej RETPOINT wspierającej w sposób zautomatyzowany przyszłych i obecnych najemców centrów handlowych w podejmowaniu decyzji biznesowych|Wdrożenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów.

Wdrożenie procesu zdalnego do zarządzania hostelami wraz ze zintegrowanym silnikiem rezerwacyjnym oraz portalem rezerwacyjnym o unikalnej konstrkucji.

Uruchomienie platformy e-learningowej do prowadzenia szkoleń teleinformatycznych będących odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w celu wzbogacenia potencjału kompetencyjnego osób uczących się, jako przyszłych pracowników, właścicieli firm.

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi.

Wdrożenie dedykowanego procesu telekomunikacyjnego typu B2B w firmie Pracownia Kreatywna Sp. z o.o.w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego modelu IT B2B w przedsiębiorstwie Majami sp. z o. o. sp. k. w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między Majami, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego procesu B2B wspierającego i automatyzującego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksową gospodarką odpadami niebezpiecznymi

Wdrożenie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych-Disaster Recovery|Wdrożenie nowego procesu B2B przez firmę COMANCHE ENTERPRISE Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług mororyzacyjnych

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B upraszczającego procesy biznesowe dotyczące obrotu towarowego i rozliczeń realizowane przez Wnioskodawcę z klientami handlowymi

Zaimplementowanie od podstaw platformy komunikacji biznesowej B2B w FinUp Księgowość SP. z o.o. do zarządzania i automatyzacji modeli świadczenia kompleksowych usług dla sektora MSP

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami

Wdrożenie modelu B2B, umożliwiającego automatyzację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami Biznesowymi w zakresie realizacji projektów

Wdrożenie profesjonalnej platformy B2B w celu automatyzacji współpracy w zakresie usług księgowych pomiędzy firmą CONSULTOR Marek Brenzak a jego partnerami biznesowymi

Uruchomienie i upowszechnienie nowej produkcji korpusów hydraulicznych, wałków oraz zaworów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonstruowanej głowicy frezarskiej.

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowane przy pomocy komputera przyspieszenie wyszukiwania w relacyjnych bazach danych o strukturze znormalizowanej powyżej normalizacji 4”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki.

Zintegrowana platforma B2B dla automatyzacji biznesowych modeli logistycznych (zamawianie, przechowywanie, lokalizacja, dystrybucja) pomiędzy Luka Sp. z o.o. i Partnerami.Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo

Czytaj więcej...

Seminaria szkolne – wyjazdy do USA

Seminaria szkolne – wyjazdy do USA

Nasza agencja organizuje seminaria i programy wyrównawcze dla dzieci przeprowadzających się wraz z opiekunami prawnymi do Ameryki lub Anglii. Dają szansę one na uznawaną przez instytucje edukacy

Kursy uczelniane – wyjazdy do Stanów

Kursy uczelniane – wyjazdy do Stanów

Nasza jednostka organizuje kursy i programy egzaminacyjne dla studentów relokujących się do USA lub Wielkiej Brytanii. Umożliwiają one na płynną aplikacje do anglojęzycznej szkoły - collegu.

Wsparcie dla przedsiębiorstw na szkolenia

Wsparcie dla przedsiębiorstw na szkolenia

Spis wniosków, które będą miały przyznaną pomoc finansową w tym kwartale:Wszechstronne unowoczesnienie modeli B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz