Seminaria szkolne – wyjazdy do USA

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Nasza agencja organizuje seminaria i programy wyrównawcze dla dzieci przeprowadzających się wraz z opiekunami prawnymi do Ameryki lub Anglii. Dają szansę one na uznawaną przez instytucje edukacyjne migrację do anglojęzycznej placówki edukacyjnej. W minionym roku szkolnym prowadziliśmy m.in. tu wymienione programy: 

Definicja kursów nr I54/UK:

Zintegrowane Kursy matematyki kładą nacisk na nauczanie matematyki jako rozwiązywania problemów, komunikacji i rozumowania, a także podkreślają związki między tematami matematycznymi oraz między matematyką a innymi dyscyplinami. Wielokrotna sekwencja Zintegrowanej matematyki zastępuje tradycyjną sekwencję programów Algebra I, Geometria, Algebra II i zwykle obejmuje następujące tematy w ciągu trzech lub czterech lat: algebra, funkcje, geometria zarówno z syntetyków, jak i algebraicznych perspektywa, trygonometria, statystyka i prawdopodobieństwo, dyskretna matematyka, koncepcyjne podstawy rachunku i struktura matematyczna.

Formalna definicja kursów nr J78/UK:

Zaprojektowany przez Radę Kolegium na równoległe Programy drugiego semestru na poziomie szkolnictwa wyższego z fizyki opartej na algebrze, Seminaria AP Physics 2 obejmują statykę płynów i dynamikę; termodynamika z teorią kinetyczną, wykresami PV i prawdopodobieństwem; elektrostatyka; obwody elektryczne z kondensatorami; pola magnetyczne; elektromagnetyzm; optyka fizyczna i geometryczna; oraz fizyka kwantowa, atomowa i jądrowa. Szkolenia te mogą również obejmować badania laboratoryjne na poziomie uniwersyteckim.

Charakterystyka kursów nr B15/USA:

Programy Geografia-Workplace Experience zapewniają doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z geografią. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Programy te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Formalna definicja programów nr N89/USA:

Seminaria IB Sports, Exercise and Health Science przygotowują do egzaminu International Baccalaureate Sports, Exercise and Health Science na poziomie standardowym. Kursy te mają na celu dostarczenie studentom wiedzy na temat sprawności fizycznej. Tematy zajęć mogą obejmować anatomię i fizjologię, biomechanikę, psychologię i odżywianie oraz pomiar i ocenę wydajności człowieka.

Charakterystyka kursów nr B43/UK:

Zajęcia z językiem artystycznym (przedszkole) angażują uczniów w zajęcia rozwijające umiejętności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie). Treści kursu mogą podkreślać opowiadanie lub czytanie na głos i wywoływać pisemną, ustną lub obrazkową odpowiedź. Konkretna treść zależy od standardów stanowych dla przedszkola.

Opis programów nr A37/USA:

Programy z zakresu technologii / muzyki elektronicznej podkreślają obecną technologię jako sposób na tworzenie, nagrywanie, miksowanie i inne interakcje z muzyką i nośnikami muzycznymi. Warsztaty te koncentrują się na eksperymentowaniu z technologią muzyki elektronicznej w ramach procesu tworzenia muzyki.

Formalna definicja kursów nr D76/UK:

Szkolenia US Geography zapewniają przegląd geografii Stanów Zjednoczonych. Tematy zazwyczaj obejmują środowisko fizyczne, krajobraz polityczny, relacje między ludźmi a ziemią oraz produkcję i rozwój gospodarczy.Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo

Czytaj więcej...

Szkolenia naukowe

Szkolenia naukowe

Szkolenia anglojęzyczne Przez ostatnie 10 lat nasi trenerzy wzięli udział w poniższych kongresach, szkoleniach a także wyjazdach międzynarodowych: Young Computer Scientists (ICYCS), 9. w 2008 ro

Zarezerwuj swoje szkolenia i warsztaty

Zarezerwuj swoje szkolenia i warsztaty

Uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z najbliższych kursów: Budowanie swojej profesjonalnej sieci - sesja mentorska, hotel „Dwa Jelenie” w Polańczyku, instruktor: Cecyli

Nowości

Nowości

CBE Co-op I - Zapewnia praktyczne doświadczenia szkoleniowe dla studentów Kooperatywnej Edukacji Biznesowej. Wymaga nadzoru ze strony instruktora edukacji biznesowej, planów szkoleniowych i umów s