Moja misja

Zarządzanie zasobami ludzkimi i zapewnienie pracownikom optymalnego rozwoju są obszarami, przy jakich większość pracodawców nie do końca się odnajduje. Lekceważenie i instrumentalizm w stosunku do pracowników czy przekraczanie bez przerwy granic z uwagi na swoją pozycję to tylko niektóre przewinienia, które spotkać można w dużej ilości firm.

Jeżeli stosunki panujące w jakiejś firmie między pracodawcą a załogą należałoby poprawić, to bardzo chętnie zajmę się poszukaniem jakiegoś wyjścia. Przy takich zleceniach skupiam się przede wszystkim na kompleksowym podejściu, zajmując się pełnym obszarem w nieco większym przedziale czasowym. Tym sposobem mogę spojrzeć na daną firmę, zapoznać się z jej planami, i dostosować do tego wszelkie działania.

Na pewno bardzo w pracy pomaga mi wiedza, którą przez lata zdobywałam. Między innymi ukończyłam kierunek psychologiczny na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością psychologia pracy i organizacja. Gdy zdobyłam wymarzony dyplom nadal dążyłam do poszerzenia wiedzy, biorąc udział w dodatkowych kursach z obszaru zarządzania zasobami pracy, personalnego doradztwa czy sposobów mediacji.

Dzięki umiejętnościom, które przez lata zdobywałam mogę wykazywać się pełnym profesjonalizmem w czasie wykonywania swojej pracy. Dotychczas miałam okazję współpracować z dużą ilością prywatnych firm, ale też z jednostkami administracyjnymi i fundacjami. Do moich klientów należą podmioty, dla których wykonuję prace w każdym obszarze powiązanym z HR, czyli w procesach rekrutacji i przygotowywaniu projektów motywacyjnych.

Całościowo mogę się zająć wdrażaniem w pełnym wymiarze mechanizmów wykorzystywanych do zarządzania zasobami ludzkimi, a poza tym z szkoleniami i treningami rozwojowymi. Chętnie dzielę się zdobytym przez lata doświadczeniem, między innymi przy pomocy opracowanego przed kilku laty poradnika dla specjalistów zajmujących się Human Resources a także wielu artykułów w prasie branżowej.

Każde moje zlecenie to po pierwsze wysoki poziom poufności, dyskrecja i zaufanie będą dla mnie niezwykle istotne. Zajmuję się między innymi wykonaniem audytów kompetencyjnych, pomagam w wytyczeniu nowych standardów a także ulepszam całość procesów kadrowych. Chętnie także realizuję warsztaty dla kadry kierowniczej, które dadzą nowe umiejętności równocześnie motywację do lepszej pracy.